dnes je 22.5.2024

Input:

Čo je to verejné obstarávanie?

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2 Čo je to verejné obstarávanie?

Mgr. Martina Galabová

Zjednodušene povedané, verejné obstarávanie (VO) predstavuje pravidlá a postupy, ktoré musia subjekty napojené na štátny a verejný rozpočet dodržiavať a postupovať podľa nich pri zabezpečovaní svojich potrieb, t. j. pri zabezpečovaní nákupov tovarov, služieb alebo stavebných prác nevyhnutných na plnenie ich činností a úloh. V prostredí Slovenskej republiky sú tieto pravidlá, postupy a subjekty určené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).

Cieľom VO je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, nakoľko na chod jednotlivých úradov a organizácií, ktoré sú napojené na štátny rozpočet, sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky. Preto je nevyhnutné, aby sa zabránilo ich zbytočnému a nadmernému odčerpávaniu a ich prípadnému zneužívaniu.