dnes je 21.7.2024

Input:

Princípy vo verejnom obstarávaní

7.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Princípy vo verejnom obstarávaní

Mgr. Martina Galabová

Vo VO sa uplatňujú princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, ako aj princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a efektívnosti. Účelom princípov vo VO je efektívne, hospodárne a transparentné zadávanie zákaziek a vynakladanie verejných zdrojov (teda vykonávanie verejných nákupov) vrátane zabezpečenia riadnej a čestnej hospodárskej súťaže medzi účastníkmi trhu.

Čo vlastne princípy predstavujú a zabezpečujú:

Princíp rovnakého zaobchádzania

Tak, ako už napovedá jeho názov, účelom tohto princípu je zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, teda rovnakého spôsobu jednania so záujemcami/uchádzačmi zo strany verejného obstarávateľa, aby nedochádzalo k priamemu alebo nepriamu, vedomému alebo nevedomému zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu jedného alebo viacerých záujemcov/uchádzačom voči