dnes je 21.7.2024

Input:

Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4 Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov

Mgr. Martina Galabová

Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov predstavujú nový inštitút, ktorý je upravený v § 25 ZVO.

Verejný obstarávateľ je pred vyhlásením súťaže (teda v procese prípravy VO) oprávnený vykonať tzv. prípravné trhové konzultácie (PTK) na účely prípravy súťaže a informovania hospodárskych subjektov o plánovanej súťaži. Takisto je pre tento účel oprávnený požiadať o radu alebo prijať radu nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo účastníkov trhu, ktorú je možno použiť pri plánovaní alebo realizácii súťaže, ak sa ňou zároveň nenaruší hospodárska súťaž a neporuší princíp nediskriminácie a transparentnosti.

Ak sa súťaže zúčastní hospodársky subjekt, ktorý sa podieľal na takýchto konzultáciách alebo sa inak podieľal na príprave súťaže, verejný obstarávateľ je